Priser

Mäklarservice äger inga data, vi förmedlar data.

Vi arbetar för att information alltid ska vara helt aktuell och att den kan nås i realtid. Vilket kan spara brukare mycket tid. Och pengar.

Det är vad våra tjänster består i och det är vad vi tar betalt för.

Det är helt frivilligt att använda våra tjänster. Motsvarande information till den vi tillhandahåller finns tillgänglig även på annat håll. Om inte nödvändigtvis samlad, då vi använder flera datakällor.

Den som inte önskar använda våra tjänster är fullt fri att uppsöka alternativa informationskällor för hela eller delar av informationen:

det kan vara föreningar, förvaltare och andra som kan tänkas vilja delge informationen manuellt och enligt eget pris för sin långt mer tidskrävande ärendehantering.

 

Produkter 

Mäklarbild (Realtid)*
599 kr
Årsredovisning
199 kr
Stadgar
199 kr
Ekonomisk plan
199 kr
Föreningsinformation
199 kr
Digital medlemsansökan
299 kr
Statisk mäklarbild (pdf)
499 kr
+ uppdatering av statisk mäklarbild (pdf)
199 kr

   Priser exkl. moms.

* Alltid aktuell mäklarbild med information direkt från förvaltaren.

 

Tips! Vi erbjuder även ett rabatterat paket som består av samtliga produkter som vi kan leverera för den aktuella föreningen. Paketet kostar mindre än produkterna gör tillsammans.