Tjänster

Mäklarservice äger inga data, vi förmedlar data.

Vi arbetar för att information alltid ska vara helt aktuell och att den kan nås i realtid. Vilket kan spara brukare mycket tid. Och pengar.

Det är vad våra tjänster består i och det är vad vi tar betald för.

Det är helt frivilligt att använda våra tjänster. Motsvarande information till den vi tillhandahåller finns tillgänglig även på annat håll. Om inte nödvändigtvis samlad, då vi använder flera datakällor.

Den som inte önskar använda våra tjänster är fullt fri att uppsöka alternativa informationskällor för hela eller delar av informationen:

det kan vara föreningar, förvaltare och andra som kan tänkas vilja delge informationen manuellt och enligt eget pris för sin långt mer tidskrävande ärendehantering.

 

Mäklarbild (realtid)

Mäklarbild i realtid utgörs av – alltid aktuell – information från lägenhetsförteckningen, såsom uppgifter om ägare, lägenhetsnummer, antal rum, yta, andelstal, avgift, vad som ingår och tillkommer i avgiften, eventuella kostnader för pantförskrivning, vem som debiteras överlåtelseavgift m.m.

Giltighetsperioden är 6 månader med möjlighet till förlängning.

Mäklarbild i realtid ger dig när som helst tillgång till en förenings aktuella mäklarbild på maklarservice.com. När en mäklarbild uppdateras finns den nya informationen automatiskt tillgänglig, vilket inte är fallet med en vanlig mäklarbild (pdf).

 

Mäklarbild (pdf)

Mäklarbild som pdf ger en aktuell bild vid beställningstillfället i form av information från lägenhetsförteckningen, såsom uppgifter om ägare, lägenhetsnummer, antal rum, yta, andelstal, avgift, vad som ingår och tillkommer i avgiften, eventuella kostnader för pantförskrivning, vem som debiteras överlåtelseavgift m.m.

Obs! Ifall en mäklarbild uppdaterats efter beställningstillfället nås inte den nya informationen automatiskt utan en uppdaterad mäklarbild (pdf) måste beställas mot en kostnad enligt aktuell prislista.

För att när som helst få tillgång till en förenings aktuella mäklarbild på maklarservice.com, väljer du istället tjänsten Mäklarbild (realtid).

Om du tidigare beställt en mäklarbild som pdf och behöver en uppdatering av mäklarbilden kan du beställa en rabatterad uppdatering som pdf. 

Obs! Om du innan din första beställning räknar med att med tiden behöva uppdatera mäklarbilden rekommenderar vi att från början beställa Mäklarbild i realtid, vilket ger dig en alltid uppdaterad mäklarbild. Det blir således både billigare och smidigare.

 

Årsredovisning

Avser föreningens senaste ÅR och omfattar förvaltningsberättelse (föreningens utveckling, ställning och resultat), resultaträkning (aggregerade intäkter, kostnader och årsresultat), balansräkning (finansiell ställning på balansdagen) samt noter (som kompletterar info i balans/resultaträkningen). Större förändringar i eget kapital/kassaflödesanalys ska därtill redovisas av större föreningar.

Mindre bostadsrättsföreningar är normalt inte skyldiga att skicka sin årsredovisning till Bolagsverket.

 

Stadgar

Stadgarna utgör de grundläggande reglerna för bostadsrättsföreningen. Obligatoriskt är föreningens namn, verksamhet, säte, medlemsavgifter, antal styrelseledamöter och revisorer, räkenskapsår, ärenden att behandla på ord. stämma, kallelse, vinstfördelning, avsättning av underhållsmedel, förenings och Brf-havares ansvarsfördelning för underhåll/reparationer samt fördelning av tillgångar vid eventuell avveckling. Stadgarna kan omfatta ytterligare regler samt beskriva föreningens skyddsregler.

Alla upplysningar som är av väsentlig betydelse för bedömning av bostadsrättsföreningens verksamhet ingår i den ekonomiska planen, så att blivande bostadsrättshavare ges relevant information om föreningens ekonomi.

 

Föreningsinformation

Föreningsinformation kan omfatta info om tid för förvärvad fastighet/tomt, byggnadsår, antal bostadsrätter/lokaler, ev. acceptans av juridisk person, gemensamma utrymmen, renoveringar och ombyggnationer, uppvärmning, ventilation, bredband/tv, parkering/garage, säkerhet och miljö och/eller annan intressentinformation.

 

Medlemsansökan online

Tidstjuvarna elimineras med säker och transparent elektronisk medlemsansökan.

- Alla behöriga styrelseledamöter i föreningen delges ärendet snabbast möjligt.
- Mäklaren aviseras direkt när beslutet registrerats i tjänsten.

Mäklarens arbetsbörda avlastas. Snabbare ärendehantering och förmedling av beslut ökar servicegraden för köpare och säljare.

Om du representerar en bostadsrättsförening och ska godkänna/neka medlemsansökan: gå till smoot.se